top bel3

Нацыянальнае выхаванне
Архiтэктура гарадоў i забудоў PDF Печать E-mail

   Гарады сканцэнтроўвалi вялiкую колькасць насельнiцтва, якую трэба было абаранiць ад нападаў ворагаў цi дзiкага звера. Менавiта на буйных водных шляхах узнiклi найбольш знатныя гарады: полацк, Вiцебск, Гродна i iнш. Рэкi забяспечвалi насельнiцтва вадой i з'яўлялiся значнымi перашкодамi для непрыяцеля.
   Таму амаль усе гарады ўзнiклi на рэках, звычайна на ўзвышшы пры злучэннi дзвюх рэк. Гэтыя ўзвышшы былi месцамi фармiравання старажытнейшых частак гарадоў – дзядзiнцаў. Iх абносiлi штучнымi абарончымi ўмацаваннямi – равамi i высокiмi землянымi валамi з драўлянымi сценамi i вежамi. Зараз такiя перашкоды – нiкчэмныя, але ў былыя гады, калi не iснавала агнястрэльнай зброi, а толькi мячы i стрэлы, падобныя перашкоды здавалiся непрабiўнымi.

 
Ваўкавыскія пагулянкі (зборнік сцэнарных распрацовак) PDF Печать E-mail
  • Пазнавальна-гульнёвая праграма "Кола беларускага фальклору"
  • Сюжэтна-гульнёвая праграма "Вялікодныя забавы"
  • Сюжэтна-гульнёвая праграма "Зялёныя святкі"
  • Гульнёвая праграма "Пашлі, Божа, многа збожжа!"
  • Сюжэтна-гульнёвая праграма "Авангардызм – 2000"
  • Сюжэтна-гульнёвая праграма "Працавітая Марылька запрашае ўсіх гаспадынькаў"
 
Прызначэнне ўрокаў беларускай мовы і літаратуры, пазакласнай работы ў адраджэнні каштоўнасцей беларускай культуры і народных традыцый PDF Печать E-mail

   Народная культура — найважнейшая частка нашай гісторыка-культурнай спадчыны. Яна адыграла выключную ролю ў самазахаванні беларусаў як этнасу, адлюстроўваючы яго гістарычныя вытокі і першародную сутнасць. Народ заўсёды выступаў сапраўдным творцам і носьбітам самабытных этнакультурных традыцый, якія ён беражліва захоўваў і развіваў, перадаючы як сакральны дар у спадчыну сваім нашчадкам. Складваючыся з цягам часу ў зладжаную і гарманічную сістэму жыццёвых правіл, маральных норм, прыярытэтаў, звычаяў, абрадаў, духоўных светаўяўленняў, міфалагічных і мастацкіх вобразаў, працоўных навыкаў, народныя традыцыі служылі магутнай маральнаахоўнай сілай, інтэлектуальным рэсурсам, што вызначаў жыццяздольнасць народа і яго самабытнай культуры. Менавіта народная культура з уласцівымі ёй непасрэднасцю, чысцінёй, глыбокай маральнасцю, рэгіянальна-варыятыўнай разнастайнасцю ажыўляе розныя віды прафесійнага мастацтва, надае ім непаўторны нацыянальны каларыт.

 
Кабинет белорусского языка PDF Печать E-mail

   В кабинете белорусского языка создан музейный уголок «Вышивка и ткачество». Здесь представлены белорусские рушники, покрывала, национальная одежда, скатерти, картины, выполненные разной техникой вышивания.

Подробнее...
 
Кабинет истории PDF Печать E-mail

   В 2004/2005 учебном году в 2-х кабинетах школы были оформлены музейные уголки. В музейном уголке кабинета истории представлена экспозиция «Крестьянский быт белорусов». Здесь собраны сельскохозяйственные орудия труда, посуда, предметы интерьера.

Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Страница 2 из 2

Joomla CMS